Marketing 3.0 określany często mianem marketingu online jest niczym innym jak odzwierciedleniem wszystkich działań prowadzonych w tzw. marketingu offline, w sieci. Odzwierciedlenie nie odbywa się oczywiście w stosunku jeden do jednego, chodzi bardziej o ogólną zasadę tworzenia i prowadzenia strategii czy koncepcji marketingowych. To co wyróżnia marketing online, to przede wszystkim dynamizm w wykorzystywanych narzędziach, stosowanych instrumentach i sposobach działania.

Brak pewnej stałości, przewidywalności, czy utrata popularności jednych narzędzi na rzecz drugich to kolejne cechy charakterystyczne dla działań w sieci. Wszystko to powoduje, że opisanie i zbadanie tak dynamicznego środowiska staje się trudne i wygląda inaczej niż w przypadku tradycyjnego podejścia do komunikacji marketingowej. Świat marketingu offline to dobrze zbadany i opisany świat. Zdefiniowany w wielu podręcznikach akademickich na różnych płaszczyznach, programach szkoleniowych czy w sposobach funkcjonowania tradycyjnych agencji reklamowych. Marketing 3.0 jest jednak zjawiskiem ciągle rozwijającym się i to w bardzo szybkim tempie. O coraz większej popularności marketingu 3.0 i zmian zachodzących w tej dziedzinie mogą świadczyć przede wszystkim statystki mówiące o liczbie stron internetowych powstających w Polsce i na świecie, wciąż upowszechniający się dostęp do Internetu na świecie, czy choćby coraz więcej przenoszących się tytułów gazet do sieci, od teraz dostępnych tylko w wersji elektronicznej. Firma nie mająca własnej strony internetowej czy nawet profilu w mediach społecznościowych dla coraz większej liczby potencjalnych konsumentów po prostu nie istnieje!

Marketing 3.0 to także przełomowe okresy w rozwoju technologii i samego marketingu. Mówiąc o polskiej rzeczywistości możemy wyróżnić 5 kluczowych etapów, podczas których nastąpiły zmiany w kontakcie z klientem i kontrahentami, w przedstawianiu oferty firmy i związaną z tym interakcją z konsumentami, czy w pozycjonowaniu się firm. Pierwszym kluczowym okresem było stosunkowe upowszechnienie się poczty elektronicznej mniej więcej w latach 1999 – 2002. Kolejną fazą była era budowania stron WWW, rozwoju blogów i forów dyskusyjnych, co z kolei doprowadziło do wymuszenia odpowiedniego pozycjonowania firmowych stron www i rozwoju e-commerce. Czwarty krok milowy to era social media, która w Polsce rozpoczęła się wraz z chyba nie w pełni wykorzystanym potencjałem portalu Nasza-Klasa. Prawdziwy przełom przyniósł tak naprawdę Facebook. Ostatnim piątym krokiem, który ciągle się rozwija jest era videocastów, widoblogów, wideo –emaili, live streamingu i marketingu mobilnego. Piąty filar jest jednak ciągle w fazie eksperymentalnej, choć również bardzo dynamiczny, tak naprawdę jeszcze nie wiadomo na jaką skalę się rozprzestrzeni.

Idąc za definicją Philippa Kotlera e-marketing (Marketing 3.0) to wszystkie działania przedsiębiorstwa prowadzone za pośrednictwem Internetu zmierzające do promowania (komunikowania), sprzedawania produktów i usług oraz budowania relacji z klientem. Marketing 3.0 jest więc odpowiedzią na ciągle zmieniający się „układ sił”, pozwalając nam w pełni wykorzystać potencjał jaki daje na Internet. Świat nowych mediów jest zatem czymś więcej niż kolejnym klasycznym medium z większa funkcjonalnością. To przede wszystkim dodatkowa możliwość, dzięki której będziemy mogli osiągnąć sukces w biznesie, a która z pewnością staje się jednym z podstawowych elementów w prowadzeniu komunikacji pomiędzy klientem a firmą.