Przedsiębiorstwo jest obszarem o bardzo rozległej tematyce, którą można opisywać w różnych zakresach. Ujmując firmę pod względem jej rozwoju nie można pominąć elementu jakim jest człowiek. Nie ma wątpliwości co do tego, iż jest to najważniejszy zasób każdego przedsięwzięcia. Próbując zdefiniować pojęcie kapitału ludzkiego zawsze natrafimy na część odnoszącą się do wykorzystania wiedzy pracownika w celu efektywnej realizacji celów biznesowych. Jednak aby pracownik stale przynosił wartość dodaną dla firmy i był skuteczny, niezbędne jest ciągłe podnoszenie jego kwalifikacji i wiedzy praktycznej.

Dlaczego zatem warto podnosić kwalifikacje pracowników?

Podczas spotkań firm szkoleniowych z pracodawcami często pada pytanie typu: „po co ja mam w ogóle szkolić moich pracowników?”. Bardzo dużo właścicieli firm lub osób zarządzających tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego, że właściwe szkolenia w gruncie rzeczy nie są kosztem przez nich ponoszonym lecz inwestycją. Wybranie odpowiedniego kursu w dużym stopniu może wpłynąć na pełny zwrot z naszej inwestycji w ludzki kapitał. Zwiększenie konkurencyjności na rynku nie zależy tylko i wyłącznie od ceny naszych towarów czy usług, bardzo ważny jest również czynnik ludzki, czyli to jakie kompetencje będą posiadali nasi pracownicy. Szkolenia pomagają m. in. w ukierunkowaniu wszystkich działań całej kadry wewnątrz struktury organizacji na rozwijanie pozytywnych procesów z punktu widzenia efektywności. Konkurencyjność jaka ma miejsce na dzisiejszym rynku daje bardzo małe pole manewru jeśli chodzi o pozyskanie i utrzymanie nowych klientów. Oznacza to, że usług (lub produktów) podobnych do tych jakie oferujemy jest już bardzo dużo, a więc klient może w nich przebierać (i wybierze na pewno te, które według niego dają najwięcej). Dynamizm w branży (a w szczególności w branży e-marketingowej!) wręcz zmusza do ciągłego zdobywania nowych doświadczeń i rozwoju. Nowe rozwiązania technologiczne, programy, wprowadzanie innowacyjnych zastosowań mają ogromny wpływ na skuteczność pracowników i ich potencjał. Wszystko to przemawia za tym, iż ciągłe szkolenie się staje się już teraz niezbędnym elementem w prowadzeniu własnej działalności.

Szkolenia oprócz korzyści związanych z podnoszeniem kwalifikacji wpływają także na postawy pracowników, na ich podejście do wykonywanych obowiązku czy poczucie przydatności. Pracownik po dobrze poprowadzonym szkoleniu na pewno będzie dalej od wypalenia zawodowego, niż ten wykonujący swoje obowiązki bez poczucia tego, że jest doceniany. Co więcej szkolenia wpływają pozytywnie na motywację. Nowa wiedza, którą można zdobyć na szkoleniach może być dobrą okazją do wymiany doświadczeń z kolegami w pracy, konfrontacji z realiami rynku czy testowania na nowych rzeczach. Kolejnym aspektem, który jest ważną przyczyną wprowadzania regularnych szkoleń w firmach jest możliwość integracji zespołu. Takie szkolenia oczywiście muszą być odpowiednio dobrane – biorąc pod uwagę stanowisko i zakres pełnionych obowiązków.

Jak często szkolić?

Jest to pytanie z tych, na które tak naprawdę ciężko odpowiedzieć. Oczywiście wszystko zależy od charakteru firmy, branży w jakiej działa, ilości pracowników itp. Za ostateczne minimum przyjmuje się szkolenia dwa razy do roku. Biorąc pod uwagę branżę marketingu internetowego, śmiało można powiedzieć że jest to ta dziedzina, w której szkolenia można przeprowadzać trochę częściej. Dynamiczny rozwój technologiczny ma również bardzo duży wpływ na częste zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa w tej branży. Ciągłe innowacje, nowe aplikacje, rozwiązania i programy rodzą równocześnie nowe sposoby obsługi i podejścia, których trzeba się nauczyć. Warto zaznaczyć, że niezbędne umiejętności trzeba posiąść jak najszybciej, aby nie przepadła szansa na szybki rozwój.

Szkolenia się po prostu opłacają

Samą tezę mogą już potwierdzać powyżej przytoczone akapity, jeżeli jednak to nadal nie przekonuje Was do wprowadzenia takiego rozwiązania warto poznać 4 uniwersalne argumenty, które odpowiedzą na pytanie „po co ja mam w ogóle szkolić moich pracowników?”:

  1. Weryfikacja standardów – okresowe sprawdzanie przestrzegania reguł jakie panują w pracy jest niezbędne. Warsztaty prowadzone podczas szkoleń odświeża praktyczne podejście.
  2. Wyrównanie poziomu – Szkolenia lub warsztaty mogą wyrównać poziom kompetencji w zespole.
  3. Usamodzielnienie pracownika – odpowiedzialność przenoszona na pracownika daje nam nowe możliwości i więcej czasu, jednak musimy być pewni, że da on sobie radę z nowymi obowiązkami. Po szkoleniu marketingowym związanymi z działaniami w sieci na pewno wzrośnie jego skuteczność oraz samodzielność.
  4. Obniżenie fluktuacji zatrudnienia – pracownik szkolony to pracownik zadowolony. Perspektywa dalszego rozwoju w firmie jest dzisiaj jednym z najważniejszych elementów branych pod uwagę przez pracowników podczas wyboru pracodawcy. Szkolenia są jedną z tych rzeczy, które na pewno wpłyną na decyzję o pozostaniu na obecnym stanowisku przez pracownika w momencie otrzymania oferty od konkurencji.

Powyższa lista nie zamyka oczywiście wszystkich powodów mówiących o zwrocie kosztów poniesionych na szkolenia. To po prostu się opłaca. Oczywiście samo inwestowanie w rozwój pracowników nie jest najważniejsze, liczy się przede wszystkim jakość podejmowanych przedsięwzięć, niemniej jednak bez inwestycji w rozwój ludzi nie będziemy równie skuteczni. Jeżeli jesteście zainteresowani szkoleniami z zakresu marketingu Internetowego zapraszamy na nasza podstronę „Tak uczymy”.