Budowanie strony internetowej składa się z kilku etapów, nad którymi pracuje wiele osób. Projektowanie strony WWW to złożony proces wymagający zaangażowania i skoordynowania wszystkich działań mających na celu przekształcenie koncepcji w realny i kompletny projekt końcowy. Przeczytaj opis pięciu kroków jakie trzeba podjąć w celu stworzenia od podstaw efektywnej strony WWW.

Krok pierwszy – Analiza

Etap ten polega na stworzeniu koncepcji witryny, która będzie odpowiadała na potrzeby i oczekiwania klienta oraz uwzględniała jego zasoby finansowe i cele biznesowe. Jest to moment, w którym określone zostają potrzeby zleceniodawcy. Agencji przekazywany jest także dokument ze specyfikacją, który opisuje strukturę i sposób działania serwisu internetowego. Specyfikacja mówi jak strona powinna działać. Definiowany z jest również adresata strony internetowej i jego charakterystyka. Analizie poddawane są strony konkurencyjne. Pod uwagę brane są również różne ścieżki rozwoju, które w późniejszej fazie są badane pod względem najlepszego wyboru w zakresie polityki biznesowej. Ustalany jest także kierunek, w którym rozwinie się cały proces. W tej fazie normowane są również wstępnie kwestie techniczne strony, takie jak: układ podstron czy systemu nawigacji. Wszystkie te działania są kluczowe do stworzenia przemyślanego i spójnego projektu strony internetowej, który będzie w 100% wykorzystywał możliwości jakie daje nam Internet.

Krok drugi – Propozycja

Po wstępnej analizie jaka została dokonana w kroku pierwszym tworzony jest koncept strony WWW, który zostaje przedstawiony klientowi jako zarys całego projektu. Etap ten polega na zaproponowaniu konkretnych rozwiązań, które poddawane będą weryfikacji ze strony kontrahenta. Określane zostają szczegółowe cechy dotyczące wyglądu i budowy strony: struktura, planowana treść menu głównego oraz liczba wersji językowych witryny. Cała koncepcja będzie uaktualniana o naniesione komentarze i spostrzeżenia. Jest to faza, która staje się wypadkową uwag klienta oraz przedstawionych propozycji realizacji zamysłu witryny.

Krok trzeci – Stworzenie projektu graficznego

Zbudowany szablon strony internetowej jest przekazywany do grafika komputerowego, który na jej podstawie realizuje grafikę spójną z identyfikacją wizualną marki. Zadaniem grafika jest zaprojektowanie atrakcyjnego wizualnie i funkcjonalnego konceptu graficznego strony. Propozycja grafiki zostaje przedstawiona klientowi, po czym następuje naniesienie wszystkich poprawek, które zostały określone przez kontrahenta. Jest to bardzo istotna faza projektowania strony WWW, ponieważ wszystkie koncepcje graficzne zaakceptowane już przez zleceniodawcę, będą później bardzo trudne do modyfikacji. Etap ten jest momentem wzmożonej komunikacji między klientem a agencją, co wynika z wprowadzania poprawek i konsultowania zmian.

Krok czwarty – Kodowanie

Przedostatni krok w tworzeniu strony internetowej polega na implementacji projektu. To moment, w którym do pracy przystępuje Web Deweloper. Osoba ta jest odpowiedzialna za właściwe przetworzenie projektów graficznych na język, który będzie zrozumiały dla przeglądarek internetowych. Strona zostaje zakodowana za pomocą jednego z języków programowania, zostaje stworzony specjalny roboczy adres, pod którym cały czas można śledzić postęp prac. Ostatnią częścią tego etapu jest przystąpienie do testowania i dokonywania końcowych poprawek.

Krok piąty – Publikacja strony

Osoby odpowiedzialne za ostatni krok, czyli publikację strony, to web master i programista. Przygotowana i zaakceptowana już strona internetowa zostaje umieszczona na serwerze klienta. Nie jest to jednak całkowity koniec pracy nad wdrożoną stroną. Po publikacji następuje okres monitoringu, który ma na celu usunięcie potencjalnych błędów. Na samym końcu inicjowane są ewentualne poprawki dopinające końcowy projekt.