Zarządzanie projektem to nic innego jak odpowiednia organizacja czasu pracy dla wszystkich członków całego zespołu, a przede wszystkim danego projektu. Jako Account Manager skupiam się na pilnowaniu płynnego przebiegu zadań oraz dostarczaniu efektów naszej pracy w ustalonym terminie. Co pomaga w sprawnym zarządzaniu projektem?
Optymalne zarządzanie projektem jest ważne dla prawidłowego działania agencji marketingowej. Na zdjęciu widać laptop, notatnik i okulary. Zdjęcie jest w jasnej kolorystyce.

Odpowiedni model pracy

Podstawą do efektywnego i skutecznego zarządzania projektem, które ma na celu sprawne przejście z początku projektu do jego końca jest wypracowanie właściwego modelu pracy. Co to oznacza? Przede wszystkim podzielenie projektu na etapy, w których każdy z członków zespołu otrzymuje określone zadania. Jednak samo podzielenie i przypisanie zadań to nie wszystko. Najważniejsza w całym procesie projektowania jest wewnętrzna komunikacja, dzięki której omawiamy aktualny status projektu, opiniujemy go, zgłaszamy swoje przemyślenia czy też przewidujemy i od razu rozwiązujemy trudności, które mogą (ale nie muszą) pojawić się na kolejnym etapie. Zarządzanie projektem to proces, za który teoretycznie odpowiedzialna jest jedna osoba, ale w praktyce na końcowy efekt pracuje cały zespół.

Narzędzia i metody pomocne w zarządzaniu projektami

Z pomocą w zarządzaniu projektami przychodzą narzędzia cyfrowe pomagające w organizacji pracy takie jak np. Trello, TogglPlan czy Taagly. Na podstawie swojego doświadczenia mogę stwierdzić, że najskuteczniej pracować na jednym wybranym narzędziu, aby nie powielać zadań, czy też nie dopuścić do sytuacji, w których poszczególne etapy projektu są opisane w kilku osobnych narzędziach, co mogłoby doprowadzić do chaosu. Zarządzanie projektem nie musi być trudne, jeśli etapy składające się na całość projektu będą powtarzalne i zrozumiałe dla każdego członka zespołu. Oczywiste jest, że każdy projekt jest zupełnie inny, ma być odpowiedzią na odmienne potrzeby klienta i grupy docelowej, ale na jego sukces składają się te same same czynniki, czyli w naszym przypadku kroki i etapy, niezbędne do zrealizowania by dotrzeć do szczęśliwego finału. Doskonale widać to na przykładach stron internetowych, które często tworzymy na potrzeby naszych Klientów.

Przekonaj się co potrafimy!

Na końcowy sukces projektu składa się skrupulatna praca całego zespołu, która byłaby niemożliwa bez odpowiedniego zorganizowania pracy. Zarządzanie projektem i ustalenie priorytetów są podstawą dobrego i płynnego funkcjonowania agencji. Wiemy jak radzić sobie z wieloma projektami jednocześnie, tak aby każdy nich powodował wśród Twoich odbiorców jedno – efekt WOW! Chcesz poznać nasze możliwości w praktyce? Skontaktuj się z nami lub kliknij w link, aby skonsultować swój projekt https://konsultacje.punktkrytyczny.pl