Wprowadzenie działań green marketingowych, które będą budowały świadomość i przyczyniały się do kształtowania postaw pro-ekologicznych , może przynieść wiele korzyści dla Twojej marki. W czasach coraz większej uwagi zwróconej na odpowiedzialność społeczną marek, green marketing ma szczególne znaczenie w budowaniu wizerunku i sentymentu marki.
Warto jednak w pierwszej kolejności dobrze przemyśleć i zaplanować tego typu działania.

Od czego rozpocząć myślenie o green marketingu?

Aby rozpocząć prowadzenie tzw. zielonego marketingu, konieczne jest, faktyczne podejmowanie proekologicznych działań w obrębie działalności firmy i marki. W innym przypadku będziemy mieć do czynienia z greenwashingiem, czyli udawaniem ekologiczności w celu poprawy wizerunku firmy i zwiększenia sprzedaży. Takie działania na pewno szybko zostaną zdemaskowane i będą mieć bardzo negatywny wpływ na wizerunek marki. 

Mapowanie i opracowanie obszarów, w których marka może stać się „zielona” ma kluczowe znaczenie do podejmowania jakichkolwiek dalszych kroków. Następnie należy dokładnie opracować komunikację i ścieżkę takich działań.

Green marketing, a greenwashing

Czym różnią się te dwa pojęcia? Otóż, zielony marketing to forma marketingu, która opiera się ekologicznej działalności firmy. Celem jest zdobycie zaufania klientów poprzez ukazania wymiernych korzyści dla środowiska z działań firmy. Dokładnie o zielonym marketingu pisaliśmy tutaj.

Greenwashing, jest to stworzenie fałszywego obrazu, że dana firma wyznaje proekologiczne wartości, a jej produkty są przyjazne dla środowiska. Takie postępowanie jest motywowane doraźną poprawą wizerunku firmy i zwiększeniem sprzedaży.

Niestety, po taką strategię sięga wiele małych firm, jak i dużych koncernów, wprowadzając w błąd nie tylko konsumentów, ale również swoich interesariuszy. Aktywna społeczność marki, szczególnie ta zaangażowana w tematykę ekologii bez większych problemów wychwytuje zjawisko greenwashingu, co znacznie odbija się na wizerunku marki i może nieodwracalnie naruszyć jej postrzeganie.
Właśnie dlatego tak ważna jest odpowiednio przygotowana strategia zielonego marketingu.

Green marketing, a społeczeństwo

Zielony marketing powstał poniekąd w odpowiedzi na oczekiwania coraz bardziej świadomych konsumentów. Z racji coraz większej popularności nurtu eko, ludzie zaczęli oczekiwać, że również producenci ich ulubionych marek będą wpisywać się w jego założenia. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy są entuzjastami działań proekologicznych. Wprowadzając zielony marketing, warto zorientować się do jakiej grupy należą konsumenci Twojej marki. Czy kwestie ochrony środowiska są dla nich ważne, a może są sceptyczni lub obojętni w tej sprawie lub nawet negatywnie nastawieni. Zidentyfikowanie nastawienia pomoże zoptymalizować Twoje działania w zakresie eco marketingu.

W przypadku entuzjastów podkreślanie ekologicznego wymiaru działalności Twojej firmy oraz informowanie o podejmowanych działaniach może stworzyć trwałą więź odbiorcy z marką i zdobyć ich zaufanie. Jeśli chodzi o sceptyków i osoby negatywnie nastawione, ważna jest zachęta do wspólnych działań na rzecz planety i pokazanie rzeczywistych korzyści dla środowiska z działań, które podejmuje Twoja firma, jak w przypadku marki Mokosh lub marki Nike.

Czy green marketing działa?

Oczywiście, że tak. Będzie oddziaływać na Twoich odbiorców poprzez ocieplenie wizerunku Twojej marki i przyciągnięcie nowego, ale świadomego i odpowiedzialnego klienta. Badania przeprowadzone przez Unilever (Raport do pobrania tutaj) pokazują, że ⅓ konsumentów w pierwszej kolejności wybiera produkty firm, które w ich opinii mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Coraz częściej kryteria, którymi kierują się klienci to nie tylko cena i jakość, ale również wizerunek marki. Obecnie jesteśmy skłonni zapłacić więcej za produkt eko.

Monitoring korzyści

Korzyści płynące z praktyk green marketingu są monitorowane przez powstały w 1999 r. indeks zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability Index. To światowe zestawienie wyników finansowych firmy, które prowadzą politykę zrównoważonego rozwoju. Wśród wskaźników przeważają czynniki ekonomiczne i środowiskowe, ale brane są pod uwagę również inne, jak kultura korporacyjna, raportowanie środowiskowe, działalność charytatywna oraz promowanie rozwoju pracowników. 

Najważniejsza jest rzetelność i uczciwość

Wprowadzenie działań w zakresie zielonego marketingu to początek przeobrażenia myślenia o Twojej marce i produkcie wśród klientów.  Warto jest postawić na tą strategię, mimo, że początkowo może to wymagać nakładu środków i pracy. Ważne jest, aby być uczciwym wobec konsumentów, jeśli chodzi o komunikowanie proekologicznych działań. Metoda małych kroków będzie bardzo dobra na początek, jeśli masz w perspektywie osiągnięcie większego celu.

Jeżeli chcesz zobrazować faktyczne działania, to trzeba dokładnie przeanalizować swoją działalność i zidentyfikować obszary, w których masz wpływ na środowisko. To pomoże Ci oprzeć strategię zielonego marketingu firmy na realnych, pozytywnych skutkach dla otoczenia. 

Sposobów na prowadzenie zielonego marketingu jest wiele. Taką strategię może przyjąć każda firma, w każdej branży, pod warunkiem, że jej działania są rzeczywiste, a ich efekty pozytywne dla środowiska. W strategii green marketingu nie ma miejsca na powierzchowne działania i błędy. Pozwól nam stworzyć zieloną strategię dla Twojej marki, tak, aby osiągnąć oczekiwane korzyści. Skontaktuj się z nami.